JAK NA FOCENÍ BEZ ZBYTEČNÝCH CHYB

Aneb 4 základní veličiny, které by měl fotograf znát

Fotografování je krásný koníček. Nabízí nespočet oblastí, kde je možné se realizovat. Ať už se jedná o portrétní fotografii, reportáž, focení z cest, anebo jen focení vašich dětí, vše má jedno společné. Potřebu vědět, jak konkrétní disciplínu správně fotit. Pojďme se společně podívat na to, jak začít s focením bez zbytečných chyb.

V dnešní době chytrých telefonů, které provedou konkrétní nastavení sami a nenutí fotografa přemýšlet nad tím, co je třeba pro správnou kompozici, se vrátíme do světa zrcadlovky. Ať už té analogové, anebo digitální. Do světa, kde platí zákony clony, času a ISA a hodnot, které jsou ve světě fotografie vším.

Expozice je základ

První a nejdůležitější co ovlivňuje výslednou fotografii, je správná expozice. Její podobu ovlivňujeme prostřednictvím použité clony, času, případně citlivosti ISO. Expozice představuje tedy základ, jež je třeba pro pořízení kvalitní fotografie. Nepodceňujte tedy správné nastavení fotoaparátu, abyste byli schopni zachytit co největší dynamický rozsah scény.

Clona

Clona je nástroj fotografa, který ovlivňuje množství procházejícího světla objektivem fotoaparátu. Změnou nastavení clony dochází ke zvětšování či zmenšování otvoru objektivu. Objektivy, které jsou dnes dostupné disponují hodnotami clony f/1.4, f/1.8, f/2.8 anebo 4. Tyto hodnoty znamenají největší možné otevření objektivu, kdy prochází objektivem největší množství světla. Měníme-li nastavení clony k vyšším hodnotám, zmenšujeme velikost vstupního otvoru a tím zacloňujeme objektiv. Volba použité clony má vysokou důležitost a slouží jako vyjadřovací prostředek fotografa.

Rychlost závěrky

Tato veličina představuje čas, po který prochází určité množství světla objektivem. Doba expozice, kterou je schopen váš fotoaparát zvládnout je závislá na technických možnostech, které mu byly dány do vínku výrobcem. Nicméně škála, se kterou se můžeme setkat, je od ultra krátké 1/8000 sekundy až po 30 sekund. Vyskytuje se v této číselné řadě 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15…. Proto i volba správného času ovlivňuje výslednou podobu snímku. Může výsledný pohyb zmrazit, anebo pomoci panning zachytit jeho dynamiku.

ISO Citlivost

Tento parametr představuje možnost, jak ovlivnit citlivost čipu fotoaparátu na dopadající světlo. Hodnota 100 představuje pro přiblížení této hodnoty 100 jednotek, které jsou k dispozici pro sbírání světla procházejícího objektivem. Se zhoršujícími světelnými podmínkami volíme vyšší hodnoty (pokud nefotografujeme ze stativu). Při použití ISO 400 máme k dispozici již 400 jednotek, které sbírají světlo. Vedlejším efektem při použití vyššího ISA je vyšší obsah šumu ve výsledné fotografii, který narůstá tím, čím je nastavena vyšší hodnota ISA. Vždy je třeba posoudit jaké možnosti máte k dispozici v rámci fotografované scény. Zda je možné použít nižší ISO na úkor času, nebo použité clony. Případně zda je možné kompenzovat dobu expozice použitím stativu.

Na začátku se může zdát, že se jako fotograf bez těchto hodnot obejdete. Necháte nastavení fotoaparátu na automatice, která vše rozhodne za vás. Ale věřte, že jen plná kontrola fotografa nad výslednou podobou fotografie vám přinese požadovaný výsledek. Proto se nebojte objevovat režimy priority clony, priority času a postupně se vám podaří objevit svět manuálního režimu. Nenechte se odradit prvními neúspěchy a získávejte zkušenosti praxí. Ať už vlastním zkoušením, anebo pod vedením zkušenějších fotografů.

Napsat komentář